System Center Operations Manager (SCOM)

Microsofts løsning til overvågning af en IT installation.

Kommandoer

Med den tykke klient installeres flere PowerShell CmdLets lokalt.

Management Pack

Runtime script

Scripts i en Management Pack er typisk skrevet i VBScript (se Programmering > WSH > VBScript) men afvikles med SCOMs egen „motor“, som for eksempel ikke kan håndterer WScript.Echo(). Til denne afvikling benyttes APIet „MOM ScriptAPI“. Navnet kommer af det tidligere System Management produkt fra Microsoft; Microsoft Operation Manager – MOM.
Et MOM ScriptAPI object oprettes på denne måde (JScript):
var objMOM = new ActiveXObject( "MOM.ScriptAPI" );
eller (VBScript):
objMOM = CreateObject( "MOM.ScriptAPI" )

Referencer

Microsoft System Center Operations Manager TechCenter (TechNet > System Center Operations Manager TechCenter).

Microsoft System Center Operations Manager 2007 SDK (MSDN Library > System Center Operations Manager 2007 SDK).

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:47.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 20:39:06.