Microsoft Windows

Microsoft Windows operativsystemet indeholder en del værktøjer, som kan bruges til administration, automatisering eller fejls&oslasg;ning.

Microsoft Management Console (MMC)

Selve konsollen mmc.exe findes i folderen %windir%\System32\, og hjælpen findes i filen mmc.chm.

Syntaksen for at benytte MMC i en kommandolinje er:
mmc <sti>\<filnavn>.msc [/a] [/64] [/32]
hvor [/a] bruges til at åbne et snap–in i forfatter tilstand. Parametrene [/64] og [/32] bruges til at bestemme om MMC skal benyttes som 64– eller 32–bit applikation.

Snap–ins til MMC har filtypen .msc. Prørv at søge på filer af den type på en (test–)server.
Der er mange snap–ins, og det kan være godt at have en fornemmelse af hvad de hedder, hvad de kan og hvor filerne ligger. På min sandkasse server (Windows Server 2003 x64, SQL Server 2005 Enterprise etc.) pøvede jeg dette:

C:\>dir *.msc /S /B
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\mscorcfg.msc
C:\WINDOWS\system32\appsrv.msc
C:\WINDOWS\system32\azman.msc
C:\WINDOWS\system32\certmgr.msc
C:\WINDOWS\system32\certsrv.msc
C:\WINDOWS\system32\certtmpl.msc
C:\WINDOWS\system32\ciadv.msc
C:\WINDOWS\system32\compmgmt.msc
C:\WINDOWS\system32\dcpol.msc
C:\WINDOWS\system32\devmgmt.msc
C:\WINDOWS\system32\dfrg.msc
C:\WINDOWS\system32\dfsgui.msc
C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc
C:\WINDOWS\system32\domain.msc
C:\WINDOWS\system32\dompol.msc
C:\WINDOWS\system32\dsa.msc
C:\WINDOWS\system32\dssite.msc
C:\WINDOWS\system32\eventvwr.msc
C:\WINDOWS\system32\filesvr.msc
C:\WINDOWS\system32\fsmgmt.msc
C:\WINDOWS\system32\gpedit.msc
C:\WINDOWS\system32\ias.msc
C:\WINDOWS\system32\lusrmgr.msc
C:\WINDOWS\system32\ntmsmgr.msc
C:\WINDOWS\system32\ntmsoprq.msc
C:\WINDOWS\system32\perfmon.msc
C:\WINDOWS\system32\rrasmgmt.msc
C:\WINDOWS\system32\rsop.msc
C:\WINDOWS\system32\secpol.msc
C:\WINDOWS\system32\services.msc
C:\WINDOWS\system32\SQLServerManager.msc
C:\WINDOWS\system32\tapimgmt.msc
C:\WINDOWS\system32\tscc.msc
C:\WINDOWS\system32\tsmmc.msc
C:\WINDOWS\system32\wmimgmt.msc
C:\WINDOWS\system32\Com\comexp.msc
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\iis.msc
C:\WINDOWS\SysWOW64\eventvwr.msc
C:\WINDOWS\SysWOW64\SQLServerManager.msc
C:\WINDOWS\SysWOW64\Com\comexp.msc
C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv\iis.msc

Med runas.exe kan du nemt afvikle MMC i din administrative windows–kontekst, hvilket kan være en stor hjælp – forudsat at din arbejdsstation har direkte adgang til SQL Server serverne…

Shell

cmd.exe

Windows shell med tydelige rødder til DOS command.com.

System Configuration utility (Msconfig.exe)

Meget kraftigt vætøj til administration af en Windows installation.
Skal anvendes med den yderste omtanke!
Startes med Start > Kør, hvor der skives „msconfig“.

Netværk shell

Hjælp til %WINDIR%\system32\netsh.exe kan ses med netsh /?.

Processer

En liste med kørende applikationer og deres proces kan ses med %WINDIR%\system32\tasklist.exe.
Hjælp kan ses med tasklist /?.

En eller flere processer kan lukkes med %WINDIR%\system32\taskkill.exe.
hjælp kan ses med taskkill /?.

Hændelseslog

Scriptet %WINDIR%\system32\eventquery.vbs kan søge og vise alle hændelser (events) i en log.
Der er ingen direkte hjælp, men kig på selve scriptet.

Servicen „Performance Logs and Alerts“ administreres med %WINDIR%\system32\logman.exe.
Hjælp kan ses med logman /?.

En hændelse (event) med egen ID og besked (message) kan oprettes med %WINDIR%\system32\eventcreate.exe.
Hjælp kan ses med eventcreate /?.

Politik

Den resulterende politik (policy) for en bruger og en computer kan ses med %WINDIR%\system32\gpresult.exe.
Hjælp til kommandoen kan ses med gpresult /?.

Directory Service

Med Windows Server 2003 kom DS kommandoer:

 • dsadd: Tilføj objekt til Directory.
 • dsget: Vis Directory objekt properties.
 • dsmod: Modificér attribut for eksisterende objekt i Directory.
 • dsquery: Søg objekt i Directory med kriterier.
 • dsmove: Flyt eksisterende objekt i Directory.
 • dsrm: Fjern objekt eller undertræ (subtree) fra Directory.

Hjælp kan ses på TechNet.

Programsatte (scheduled) opgaver

%WINDIR%\system32\schtasks.exe bruges til at administrerer lokale og remote opgaver (tasks). Afløser AT.exe.
Hjælp kan ses med schtasks /?.

Ydelelsesdata

Ydelsesdata kan opsamles i kommandovindue eller logfil med %WINDIR%\system32\typeperf.exe.
Hjælp kan ses med typeperf /?.

.NET har klassen System.Diagnostics.PerformanceCounter, som for eksempel kan benyttes med PowerShell (Programmering > Script > PowerShell).

Performance Monitor

Performance Monitor er implementeret i perfmon.msc.

Windows Vista og Server 2008 har MMC 3.0, mens Windows XP og Server 2003 har MMC 2.0
Det betyder i praksis, at en måling fra for eksempel en Windows Server 2008 gemt i en binær fil (.blg), ikke kan læses på med Windows XP. Det viser vis ved fejlmeddelsen „Data source <filnavn> is invalid. The data source contains fewer than two data samples.“.

Selv en opdatering af MMC på Windows XP til version 3.0 hjælper ikke.

En eksport af data fra Performance Monitor til TSV– (eller CSV–) fil, med henblik på import og videre behandling i Microsoft Excel (Værktøj > Office) har jeg problemer med, da hver information er omgivet af ", hvilket umiddelbart giver ubrugelige data i Excel.

Opstart

BOOT.INI kan administreres med %WINDIR%\system32\bootcfg.exe.
Hjælp til kommandoen kan ses med bootcfg /?.

Driver

Med %WINDIR%\system32\driverquery.exe kan installerede drivere og deres properties vises.
Hjælp til kommandoen kan ses med driverquery /?.

Smart Card setup

Hjælp til %WINDIR%\system32\sc.exe findes i C:\Windows\Help\sc.chm.

Page File

Et systems page file kan vises og administreres med %WINDIR%\system32\pagefileconfig.vbs.
Hjælp til scriptet findes ikke direkte, men kig i scriptet eller søg på
TechNet.

Hjælp

Der er mange interessante hjælp–filer, som dukker op med en almindelig søgning efter „*.chm“ på C:\.

Command-line reference

Findes i %WINDIR%\Help\ntcmds.chm. Søgbart alternativ til help kommandoen.

Set, men endnu ikke beskrevet

 • TimeOut
 • Choice
 • Clip
 • WaitFor
 • DNSCmd
 • NetDiag
 • NLTest
 • Whoami
 • ForFiles
 • Inuse
 • DHCPLoc
 • GetSid
 • MSiccu
 • Tail

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:49.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 20:12:47.