Document Object Model (DOM)

XML dokument standard API.

Eksempel

Dette XML dokument bliver data læst fra:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<SQLAdmin>
	<fileinfo>
		<author>Niels Grove-Rasmussen</author>
	</fileinfo>
	<SQLinstance>
		<winsrvname>Siegfried.prod.sqldba.dk</winsrvname>
		<IP4>192.168.001.042</IP4>
		<windescr>First internal SQL Server server</windescr>
		<sqlinstancename>Stometoc</sqlinstancename>
		<TCP>4200</TCP>
		<sqldescr>First internal SQL Server instance</sqldescr>
		<share>
			<sharename>D$</sharename>
			<sharedesc>D-drev</sharedesc>
		</share>
		<share>
			<sharename>E$</sharename>
			<sharedesc>E-drev</sharedesc>
		</share>
		<share>
			<sharename>F$</sharename>
			<sharedesc>F-drev</sharedesc>
		</share>
	</SQLinstance>
	<SQLinstance>
		<winsrvname>Sandbox.SQLAdmin.dk</winsrvname>
		<IP4></IP4>
		<windescr>Sandbox server</windescr>
		<sqlinstancename>SQL000</sqlinstancename>
		<TCP></TCP>
		<sqldescr>Primary sandbox SQL Server instance</sqldescr>
		<share>
			<sharename>C$</sharename>
			<sharedesc>C-drev</sharedesc>
		</share>
	</SQLinstance>
</SQLAdmin>

Dette er scriptet (JScript), som læser data ved hjælp af DOM og MSXML:

SQLAdminXML = "SQLAdmin.xml";  // XML document with metadata

var objXML = new ActiveXObject( "MSXML2.DOMDocument.6.0" );
objXML.async = false;

try {
	objXML.load( SQLAdminXML );
}
catch( e ) {
	alert( 'ERROR: Could not load the config file "' + SQLAdminXML + '".' );
	objXML = null;
	throw( e );
}

var SQLInstances = objXML.getElementsByTagName( "SQLinstance" );

for(var i = 0; i < SQLInstances.length; i++ ) {
	WScript.Echo( "Windows Server name = " + SQLInstances[i].getElementsByTagName( "winsrvname" )[0].text );
	
	var Shares = SQLInstances[i].getElementsByTagName( "share" );
	for( var j = 0; j < Shares.length; j++ ) {
		WScript.Echo( "Share '" + Shares[j].getElementsByTagName( "sharename" )[0].text + "': " + Shares[j].getElementsByTagName( "sharedesc" )[0].text );
	}
	Shares = null;
}

SQLInstances = null;
objXML = null;

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:51.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 21:30:09.