XSL Transformations (XSLT)

Sprog til transformation af et XML dokument til en andet XML dokument eller andet „human–readable“ format.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 30-01-2008 22:58:45.
Ting Ta'r Tid! Hentet 25-09-2017 10:01:43.