Microsoft.SqlServer.Management.Common

.NET namespace som indeholder almindelige klasser til SMO og Replication Management Objects (RMO).

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:48.
Ting Ta'r Tid! Hentet 05-08-2021 19:27:58.