Microsoft.SqlServer.Management.Smo

.NET namespace som indeholder klasser til programmatisk håndtering af SQL Server.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:48.
Ting Ta'r Tid! Hentet 05-08-2021 19:36:07.