Aktiviteter

DBA aktiviteter for en SQL Server DBA.

Restore

Restore og recover aktiviteter for den hådt prøvede SQL Server DBA.

Backup

Inden du gå hjem den første dag fra dit nye job som SQL Server DBA, skal der være taget en backup af alle de data du kan komme i kontakt med!

Bulk

Indsæt eller opdatér store datamængder.

Collation

Det kan blive nødvendigt at skifte collation…

Flytning

En database skal sikkert flyttes mindst én gang i dens liv.

Change

Change, deploy, copy2prod — kært barn har mange navne.

Dokumentation

Dokumentation af SQL Server infrastruktur.

Problem

Problem håndtering („Problem Management“) er forhåbentlig ikke dagligdagen, men vi skal være klar.

Database ejer

SQL Server 2000:

USE [myDatabase];
GO
sp_changedbowner @loginame = 'sa', @map = true;
	

SQL Server 2005:

ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::myDatabase TO sa;

Andet

Batch afvikling af SQL (Stored Procedures)

Opgaver

  • Håndtering af RAISERROR
  • Håndtering af RETURN
  • Håndtering af PRINT

Problemer

  • Afviklingstid > 30 sekunder: Forbindelsen timer ud.
  • Store mængder output med PRINT: Buffer bliver fyldt, og hvordan fanger man output (løbende) i JScript eller PowerShell???
  • Fange returværdi: Der gives en sigende og dokumenteret returværdi, men den skal fanges eksplicit.

Muligheder

  • ADO: WSH script
  • ADO.NET: PowerShell — eller C#
  • SMO: PowerShell — eller C#

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:45.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 21:34:32.