Collaboration Data Objects (CDO)

Microsoft Collaboration Data Objects (CDO) er et COM API, som giver adgang til almindelig mail– og kalender funktionalitet.
CDO bliver ofte betragtet som et scripting interface til Messaging Application Programming Interface (MAPI).

Eksempel

Dette enkle eksempel (JScript) kan bruges som skabelon til at sende en mail fra et script:

var cdoSendUsingPickup = 1;
var cdoSendUsingPort = 2;

var objEmail = new ActiveXObject( "CDO.Message" );

with ( objEmail ) {
	From = "gates@sun.com";
	To = "larry.ellison@microsoft.com";
	Subject = "TEST";
	Textbody = "TestTekst";
	Configuration.Fields.Item( "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing" ) = cdoSendUsingPort;
	Configuration.Fields.Item( "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver" ) = "smtp.SQLAdmin.dk";
	Configuration.Fields.Item( "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport" ) = 25;
	Configuration.Fields.Update;
	Send;
}  //objEmail

objEmail = null;

Reference

Se mere på MSDN.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 11-02-2008 22:42:08.
Ting Ta'r Tid! Hentet 20-02-2019 12:43:15.