Programmering

Programmering af og mod SQL Server.

T–SQL

Microsofts implementering af SQL til SQL Server.

Connectivity

Programmel forbindelser samt interfaces (API) til SQL Server .

Rammeværk

I forbindelse med SQL Server er der primært tale om rammeværket .NET fra Microsoft, men med JDBC provideren fra Microsoft, er der direkte forbindelse mellem SQL Server og Java rammeværket.

Regulære udtryk

Programmeringsværktøj til håndtering af strenge og tekster. Mest kendt fra Perl, men er fuldt implementeret i mange andre sprog.

Script

Scripting for DBAer.

Trace flag

Hints

SQL Server er som regel bedst til at bestemme en execution plan, så hints bør kun benyttes af den særdeles erfarne programmør som en sidste udvej til bedre ydelse.

Flag Beskrivelse
8602 Tag ikke hensyn til index hints i den aktuelle forbindelse.
Efter DBCC TRACEON(8602) vil ethvert T–SQL udtryk ikke tage hensyn til index hints.
8755 Tag ikke hensyn til låse hints i den aktuelle forbindelse.
Efter DBCC TRACEON(8755) vil ethvert T–SQL udtryk ikke tage hensyn til låse hints.
8722 Tag ikke hensyn til hints ud over hints til index og låse i den aktuelle forbindelse.
Efter DBCC TRACEON(8722) vil ethvert T–SQL udtryk ikke tage hensyn til disse „andre“ hints.
Dette flag kan kombineres med DBCC TRACEON(8602, 8755, 8722) så der ikke tages hensyn til hints i den aktuelle forbindelse.

Ved at tilføje „-1“, for eksempel DBCC TRACEON(8602, 8755, 8722, -1), vil undtagelsen gælde hele SQL Server instansen.
Undtagelsen fjernes for hele SQL Server instansen med DBCC TRACEOFF(8602, 8755, 8722, -1).
Tilføjelsen „-1“ kan naturligvis også angives for et enkelt trace flag.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:47.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 20:57:04.