Regulære udtryk

Et regulært udtryk (en: Regular Expression, fork: RegExp), er et udtryk i form af et mønster til beskrivelse et sæt strenge.

Generelt

Regulære udtryk er ikke længere begrænset til makro eller script sprog, men er blevet integreret i applikationer (for eksempel Oracle database og Apache HTTP server), udviklingsværktøjer (Microsoft Visual Studio, UltraEdit etcetera) og grundlæggende rammerværk (som for eksempel Microsoft .NET og Sun Java).

PowerShell

PowerShell har få regulære udtryk fra .NET, men de er fuldt integreret i sproget, for eksempel med –match parameteren til en streng.

Jeg har desværre ikke fundet en bog eller detaljeret gennemgang af .NET regulære udtryk.

WSH

Regulære udtryk håndteres vidt forskelligt i VBScript og JScript – læs dokumentationen og vær klar til flere timers eksperimenteren.

En lille oplevelse: Hvis en samling af strenge hver især skal påvirkes af det samme regulære udtryk, skal udtrykket defineret inde i den løkke, som gennemløber samlingen af strenge. Ellers vil kun cirka hver anden streng blive påvirket af det regulære udtryk. Hvorfor véd jeg ikke…

Referencer

Jeffrey E.F. Friedl: Mastering Regular Expressions, 2nd Edition
(2002, O'Reilly, ISBN 0–596–00289–0)
Dette er bogen om regulære udtryk! Velskrevet og detaljeret om et til tider tungt emne. Hvis du tror du ikke har brug for regulære udtryk, så kig i denne bog og bliv klogere.
Bogen er kommet i tredje udgave, men den har jeg endnu ikke anskaffet.

Wikipedia har en rigtig god artikel om regulære udtryk (Regular expression).

Regulære udtryk er dokumenteret på MSDN, men ikke specielt detaljeret :-(

RegExLib.com er der en stor samling eksempler, en online RegExp editor samt et „Cheat Sheet“.

Regular–Expressions.info indeholder gode tutorials og en fin reference sektion.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:47.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 20:42:26.