Design

Dette er en mere detaljeret beskrivelse af designet af værktøjet „SQLAdmin“.
Der er beskrevet det konceptuelle, logiske og fysiske design.

Generelt

Det er meningen, at SQLAdmin skal være et mere generelt værktøj, som kan benytte data fra flere eksisterende kilder:

SQLAdmin oversigt

Selv om dette web sted er på dansk, er koden skrevet på engelsk; navne, kommentarer etc., så en udenlansk kollega eller konsulent kan benytte (og fejlsøge…) systemet.

Data

Data modellen er primært fysisk.

XML dokumentet SQLAdmin.xml indeholder en lokal kopi af værktøjets data.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:48.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 21:37:45.