WScript.CreateObject()

Opret en COM objekt.

Syntaks

WScript.CreateObject( <ProgID> [, <Prefiks> ] )
<ProgID>: Streng indeholdende den programmæssige identificering af det objekt som programmøren ønsker at danne. Det vil sige identiteten af et COM objekt.
<Prefiks>: Valgfri streng som angiver funktionens præfiks.

Generelt

Generelt består et CreateObject-udtryk af disse elementer:
Set <objVariabelNavn> = WScript.CreateObject("<ProgID>")
Hvor <objVariabelNavn> er navnet på en reference bestemt af programmøren.

Diskussion

Disse to udtryk er umiddelbart funktionelt ens:
Set objFileSystem = Wscript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Det vil nu sige at den første linje er WSH CreateObject, mens den anden linje er VBScript CreateObject. Det vil for eksempel sige at disse to udtryk håndteres forskelligt:
Set objExcel = WScript.CreateObject("Excel.Application", "<Parameter2>")
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application", "<Parameter2>")

I det første udtryk fortolkes <Parameter2> som et prefiks til en subrutine til håndtering af hændelser fra objektet. I det andet udtryk fortolkes <Parameter2> som navnet på en anden (remote) computer, og VBScript forsøger at oprette COM objektet på denne computer.

Se også

  • VBScript CreateObject
  • WSH GetObject
  • VBScript Set

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:50.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 21:03:49.