WScript.Quit()

Afslutte et WSH script med en given returværdi.

Syntaks

WScript.Quit[ ( <ErrorCode> ] )
hvor <ErrorCode> er et valgfrit heltal som indeholder processens returværdi. Hvis der ikke angives en returværdi returneres der ingen værdi.

Hvis scriptet skal indgå i et batchflow er det vigtigt at scriptet har en returværdi.
Under alle omstndigheder er det en god skik at alle processer og delprocesser har en sigende returværdi.

Eksempel

Et WSH script afviksel fra et Windows Shell script, som viser returkoden fra WSH scriptet.
Det kaldte WSH script ser således ud:

WScript.Quit( 42 )
	

og det afviklende Windows Shell script ser således ud:

cscript WScriptQuit.vbs

ECHO ERRORLEVEL = %ERRORLEVEL%

PAUSE
	

Resultatet er et kommandovindue:

Microsoft (R) Windows Script Host version 5.6
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. Alle rettigheder forbeholdes.

ERRORLEVEL = 42
	

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:50.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 20:30:19.