System.Diagnostics

.NET System.Diagnostics namespacet indeholder klasser, som giver mulighed for at arbejde med processer, logs og performance counters i Microsoft Windows.

Generelt

Specielt til automatisering er det rigtig rart at kunne afvikle et givet kommandolinje udtryk, holde øje med afvikling og have en fornemmelse af resultatet.
Dette namespace giver væsentlig flere og mere stabile muligheder end for eksempel WshShell (Programmering > Script > WSH > WshShell)

Klasser

Klasserne bliver beskrevet efterhånden som jeg kommer i berøring med dem.

Process

ProcessStartInfo

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:56.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 19:43:26.