DMO

SQL–DMO (DMO) – Distributed Management Objects – er SQL Servers COM API med ODBC connectivity.
APIet er fra SQL Server 2005 erstattet af SMO.

Objekter med et 2–tal sidst i navnet er specifikke for SQL Server 2000, og en udvidelse af objektet med samme navn uden 2–tal sidst i navnet. De sidstnævnte objekter er fælles for SQL Server 7.0 og SQL Server 2000.
For eksempel kan objektet „SQLServer“ anvendes til begge platforme, mens objektet „SQLServer2“ kun kan anvendes til SQL Server 2000.
Der nedarves således at „SQLServer2“ udvider „SQLServer“. Det vil sige at der kun skal oprettes reference til én instans af ét object.

Adgangen fra SQL–DMO klienten til SQL Server serveren sker med ODBC. Men da ODBC er på vej ud (se MDAC SDK) bliver SQL–DMO afløst af SQL Server Management Objects (SMO).

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:45.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 21:39:59.