SMO

SQL Server Management Objects er .NET API til SQL Server.

Da SMO er et .NET API, har jeg primært arbejdet med det med PowerShell, hvilket eksemplerne bærer præg af.

Namespaces

Microsoft.SqlServer.Management.Smo

Indeholder instans klasser, værktøjsklasser og enums til programmering mod SQL Server.

Microsoft.SqlServer.Management.Common

SMO og RMO (Replication Management Objects) klasser.

Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Agent

Klasser til SQL Server Agent.

Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Wmi

Klasser til SQL Server WMI provider.

Microsoft.SqlServer.Management.Smo.RegisteretServers

Klasser til registrerede SQL Server instanser.

Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Mail

SQL Server Database Mail klasser

Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Broker

SQL Server Service Broker klasser.

Microsoft.SqlServer.Management.Nmo

SQL Server Notification Services klasser.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:48.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 20:43:12.