Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Broker

.NET namespace med klasser til SQL Server Service Broker.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 30-01-2008 22:58:40.
Ting Ta'r Tid! Hentet 15-11-2018 23:40:59.