Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Broker

.NET namespace med klasser til SQL Server Service Broker.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 30-01-2008 22:58:40.
Ting Ta'r Tid! Hentet 22-07-2018 01:07:09.