Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Mail

.NET namespace med klasser til håndtering af SQL Server Database Mail

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:48.
Ting Ta'r Tid! Hentet 19-04-2019 12:32:25.