Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Agent

.NET namespace med klasser til håndtering af SQL Server Agent.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 30-01-2008 22:58:40.
Ting Ta'r Tid! Hentet 18-01-2019 08:38:41.