Microsoft.SqlServer.Management.Smo

.NET namespace som indeholder klasser til programmatisk håndtering af SQL Server.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 30-01-2008 22:58:40.
Ting Ta'r Tid! Hentet 25-05-2018 22:36:43.