Databases

SMO samlingen (collation) Databases er en samling af databaser i en given SQL Server instans.

Dette script (PowerShell) er et kort eksempel på læsning af samlingen Databases:

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName( "Microsoft.SqlServer.Smo" ) | out-null

$server = New-Object "Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server" "."

foreach( $database in $server.Databases )
{ $database.Name }

Resultatet kan for eksempel se sådan ud:

AdventureWorks
AdventureWorksDW
master
model
msdb
tempdb

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:48.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 20:36:09.