Microsoft.SqlServer.Management.Smo.RegisteretServers

.NET namespace til registrerede SQL Server instanser.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 30-01-2008 22:58:40.
Ting Ta'r Tid! Hentet 18-01-2019 08:51:31.