Microsoft.SqlServer.Management.Common

.NET namespace som indeholder almindelige klasser til SMO og Replication Management Objects (RMO).

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 30-01-2008 22:58:40.
Ting Ta'r Tid! Hentet 18-01-2019 08:41:04.