Table.UpdateStatisticsWith()

Metoden benyttes til opdatering af en tabels statistikker i forskelligt omfang.

Syntaks

<objekt>.UpdateStatisticsWith( <AffektType>, <ScanType>, [<ScanNummer>], [<GenBeregn>] )

<objekt>

Metoden findes i Table objekter.

<AffektType>

Værdien angiver hvor meget af tabellen der skal beregnes statistikker på.
Der benyttes én af følgende konstanter:

Konstant Værdi Beskrivelse
SQLDMOStatistic_AffectAll 2 Opdaterer alle statistikker uanset kilde.
SQLDMOStatistic_AffectColumn 1 Opdaterer kun statistikker på kolonne data.
SQLDMOStatistic_AffectIndex 0 Default. Opdaterer kun statistikker på indexes.

<ScanType>

Værdien angiver på hvor stort et grundlag og hvilken type grundlag der skal beregnes statistikker.
Der benyttes én af følgende konstanter:

Konstant Værdi Beskrivelse
SQLDMOStatistic_FullScan 3 Foretag et fuldt scan af indexes og kolonner ved beregning af statistikker.
SQLDMOStatistic_Percent 1 Foretag et delvist scan med en given procentsats ved beregning af statistikker.
Procentsatsen angives i <ScanNummer>.
SQLDMOStatistic_Rows 2 Foretag et delvist scan med et givent antal rækker ved beregning af statistikker.
Antal rækker angives i <ScanNummer>.
SQLDMOStatistic_Sample 0 Default. Foretag et delvist scan med en procentsats defineret i systemet ved beregning af statistikker.

<ScanNummer>

Heltal (Long Integer) som angiver procentsats (<ScanType> = SQLDMOStatistic_Percent) eller antal rækker (<ScanType> = SQLDMOStatistic_Rows) til delvist scan ved beregning af statistikker.
Default værdien er 0 (nul).

<GenBeregn>

Boolsk værdi:
„true“(Default); Ingen ændring af automatisk opdatering af distribuerede statistikker.
„false“; Automatisk opdatering af distribuerede statistikker er slået fra.

Se også:
SQLDMO.Table

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:46.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 21:01:21.