Begreber og forkortelser

SQL Server og relationel database begreber og forkortelser.

Dette er meget meget personlig og forkortet (læs: ufuldstændig) samling.
En bedre introduktion til nye begreber eller teknologier vil du sikkert kunne finde på Wikipedia eller på specifikke firmaers udviklingssites som for eksempel MSDN, developerWorks eller TechNet.

.NET

Rammeværk fra Microsoft. Svarer i høj grad til Java.
.NET indeholder som standard for eksempel ADO.NET (
Programmering > Connectivity > ADO.NET) og SMO (Programmering > Connectivity > SMO ).

Active Directory Service Interfaces

Samling af interfaces til directory services.
ADSI er nærmere behandlet i
Programmering > Connectivity > ADSI.

ActiveX

COM baseret interface til funktionalitet som bygger på implementering af specifikke interfaces i det enkelte objekt.
For eksempel på er ADO (Programmering > Connectivity > ADO) og Active Server Pages (ASP) bygget på ActiveX.
Enkelte steder sammenlignes ActiveX med Java Applet, men jeg har ikke lige kunnet gennemskue hvor god sammenligningen er.

ADSI

Se Active Directory Service Interfaces.

CDO

Se Collaboration Data Objects.

CHM

Se Compiled HTML.

CMDB

Se Configuration Management Database.

COM

Se Component Object Model.

COM+

Udviklet af Microsoft til kontrol af kørende processer i netværk med transaktioner. Baseret på COM.
COM+ er afløst af .NET.

Collaboration Data Objects

COM API til mail og kalender. Kort beskrevet på Programmering > Connectivity > CDO.

Compiled HTML

Microsoft filformat til hjælpesystemer. Filer kan dannes med Microsoft HTML Help Workshop.
Filformatet er nærmere behandlet i
Aktivitet > Dokumentation.

Component Object Model

Komponent model fra Microsoft, som går på tværs af programmeringssprog og platforme.
Bliver i høj grad afløst af
.NET.

Configuration Management Database

Der er nogle overvejelser på Aktivitet > CMDB.

Data Transformation Services

SQL Server ETL værktøj, som blev introduceret med version 7.0 og udgik med version 2005 (9.0).

DCOM

Se Distributed Component Object Model.

Distributed Component Object Model

Lader COM objekter kommunikerer i netværk under COM+.
Er blevet afløst af .NET.

Distributed Transaction Coordinator

Windows COM+ komponent til håndtering af distribuerede transaktioner.
Kan give problemer i
.NET applikationer.
Bliver med Windows Server 2008 afløst af indbygget funktionalitet.

DLR

Se Dynamic Language Runtime

DNS

Se Domain Name System.

Domain Name System

Service i netværk, som oversætter hostnavn til IP–adresse.

DTC

Se Distributed Transaction Coordinator.

DTS

Se Data Transformation Services.

Dynamic Language Runtime

Dynamic Language Runtime (DLR) er en dynamisk overbygning til .NET.
Benyttes blandt andet til PowerShell, som er behandlet nærmere i
Programmering > Script > PowerShell.

Extensible Hypertext Markup Language

Strutureret side markeringssprog til internet web sider. Standarden vedligeholdes af W3C.

Extensible Markup Language

XML er et generelt markeringssprog, som er behandlet nærmere som SQL Server type i Types > XML.

ETL

Se Extract–Transform–Load.

Extract–Transform–Load

Data warehouse proces, som består af:

  • Extract: Udtræk data fra ekstern kilde.
  • Transform: Transformér data til forretningsbehov, også forskellige kvalitetsniveauer.
  • Load: Indsæt data i mål, typisk data varehus.

FQDN

Se Fully Qualified Domain Names.

Fully Qualified Domain Names

Fuld angivelse af et domænenavn. Afsluttes med punktum („.“). Adskiller sig fra URI blandt andet ved ikke at have angivelse af protokol eller portnummer.

HTA

Se HTML Application

HTML

Se Hypertext Markup Language.

HTML Application

HTML side, som afvikles lokalt.
Se også
Programmering > Script > HTA.

HTTP

Se Hypertext Transfer Protocol.

Hypertext Markup Language

Markeringssprog for internet web sider. Er videreudviklet til XHTML.

Hypertext Transfer Protocol

Web protokollen er nærmere behandlet i Programmering > Connectivity > HTTP.

IIS

Se Internet Information Services.

Internet Information Services

Web applikationsserver fra Microsoft. Kan administreres via ADSI.

IP

Se Internet Protocol.

ITIL

Se Information Technology Infrastructure Library

Information Technology Infrastructure Library

Samling af begreber og værktøjer til administration af IT.
Se også Referencer > DBA ITIL.

Internet Protocol

Netværksprotokol til datakommunikation.

JCL

Se Job Control Language.

Job Control Language

Hvis du er havnet i en mainframebaseret (IBM z/OS) infrastruktur, slipper du ikke helt for JCL til automatisering eller batchafvikling.
Umiddelbart kan jeg anbefale IBMs dokumentation samt Murachs bog om JCL.
Se også
Programmering > Script > JCL.

LDAP

Se Lightweight Directory Access Protocol.

Lightweight Directory Access Protocol

Standard Directory Service protokol. Kan håndteres med ADSI.
Se også Programmering > Connectivity > ADSI.

MAPI

Se Messaging Application Programming Interface.

Messaging Application Programming Interface

MAPI — COM API til mail og kalender, som er funktionelt via Collaboration Data Objects (CDO).

Microsoft Management Console

Grafisk konsol til administration af Microsoft Windows. Værtøjet er nærmere beskrevet i Værktøj > Microsoft Windows.

MMC

Se Microsoft Management Console.

New Technology File System

Filsystem fra Microsoft. Benyttes i operativsystem Windows fra version NT.
Da IO er et område du som DBA er meget interesseret, bør du vide noget om NTFS. Desværre er dokumentationen temmelig sparsom.
Emnet er endnu ikke behandlet på SQLDBA.dk.

NTFS

Se New Technology File System.

ODBC

Se Open Database Connectivity.

Open Database Connectivity

Standard API til database systemer, som er nærmere beskrevet i Programmering > ODBC.

Service Oriented Data Architecture

(SODA)

Simple Mail Transfer Protocol

SMTP — internet protokollen til mail. Se også Collaboration Data Objects (CDO)

SMTP

Se Simple Mail Transfer Protocol.

SOAP

Standard til udveksling af data over internettet. Forkortelsen har mistet sin oprindelige betydning. Standarden vedligeholdes af W3C.

SODA

Se Service Oriented Data Architecture.

SQL

Se Structured Query Language.

SQL Server Integration Services

Microsoft ETL–værktøj, som med SQL Server 2005 afløste DTS.

SQL Server Management Studio

Grafisk værktøj til SQL Server, som i version 2005 (9.0) afløste SQL Server Enterprise Manager. SSMS er nærmere beskrevet i Værktøj > Management Studio.

SSIS

Se SQL Server Integration Services.

SSMS

Se SQL Server Management Studio.

Structured Query Language

Proceduralt programmeringssprog til data og struktur i relationel database. Implementeret af Microsoft til SQL Server ved Transact–SQL.

T–SQL

Se Transact–SQL.

TCP

Se Transmission Control Protocol.

Transact–SQL

Microsoft implementering af SQL til database manager systemet SQL Server.
Sproget er nærmere behandlet i afsnittet Programmering >Transact–SQL.

Transmission Control Protocol

Netværksprotokol til sikker levering af data i en given rækkefølge.

UNC

Se Uniform Naming Convention.

Uniform Naming Convention

Generel syntaks til angivelse af netværksresurser, for eksempel \\ComputerNavn\ShareNavn\Sti\FilNavn.
I enkelte tilfælde er UNC en forkortelse af Universal Naming Convention.

W3C

Se World Wide Web Consortium.

Web Service

Programmatisk konstruktion til udveksling af data. Baseret på HTTP.
Udvekslingen sker meget kort fortalt ved at en „provider“ stiiler nogle data til rådighed for en eller flere „subscriber“ efter aftalte definitioner.

Til begrebet er tilknyttet dedikerede standarder som WSDL og SOAP.

Web Services Description Language

Standard til definition af web service ved XML. Definitionen vedligeholdes af W3C.

Windows Management Instrumentation

Standardiseret samling af API'er og værktøjer til administeration af Microsoft Windows og applikationer på dette operativsystem.
Emnet er nærmere behandlet i
Programmering > WMI.

Windows Scripting Host

Standard del af operativsystemet Microsoft Windows til scripting med blandt andet sprogene VBScript og JScript. Nærmere behandlet i Programmering > WSH.

WMI

Se Windows Management Instrumentation.

WMI Query Language

Sprog til forespørgsler mod WMI. Sproget er kraftigt inspireret af ANSI SQL.
Emnet er nærmere behandlet i
Programmering > WMI, WQL

World Wide Web Consortium

Organisation som samler og vedligeholder internet standarder, for eksempel HTML og XML. Se hjemmesiden www.w3c.org.

WQL

Se WMI Query Language.

WSDL

Se Web Services Description Language.

WSH

Se Windows Scripting Host.

XHTML

Se Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Se Extensible Markup Language.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:44.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 20:38:42.