Operatorer

Da PowerShells operatorer har en lidt anderledes syntaks, er dette er forsøg på at skabe et hurtigt overblik.

Tildeling

Operator Beskrivelse
=
+=
-=
*=
/=
%

Aritmetik

Operator Beskrivelse
+ Addition
- Subtraktion
- Negativ værdi
* Multiplikation
/ Division
% Modulus

Unære operatorer

Operator Beskrivelse
++ Forøg med én
-- Formindsk med én

Sammenligning

Numeriske størrelser sammenlignes med disse operatorer:

Operator Beskrivelse
–eq Lig med
A = B
–ne Ikke lig med
A <> B
–gt Større end
A > B
–ge Større end eller lig med
A >= B
–lt Mindre end
A < B
–le Mindre end eller lig med
A <= B

Strenge sammenlignes med andre operatorer:

Operator Beskrivelse
–like Wildcard sammenligning, case insensitiv
–notlike Negativ wildcard sammenligning, case insensitiv
–clike Case sensitiv wildcard sammenligning
–cnotlike Negativ case sensitiv wildcard sammenligning
–ilike Case insensitiv wildcard sammenligning
–inotlike Negativ case insensitiv wildcard sammenligning
–match Sammenligning ved regulært udtryk, case insensitiv
–notmatch Negativ sammenligning ved regulært udtryk, case insesitiv
–cmatch Case sensitiv sammenligning ved regulært udtryk
–cnotmatch Negativ case sensitiv sammenligning ved regulært udtryk
–imatch Case insensitiv sammenligning ved regulært udtryk
–inotmatch Negativ case insensitiv sammenligning ved regulært udtryk

Regulære udtryk er behandlet i Programmering > Regulære udtryk.

Logik

Operator Beskrivelse
–and Alle udtryk skal være sande
AND
–or Mindst ét udtryk skal være sandt
OR
–not
!
Giver omvendt sandhedsværdi af udtryk
NOT

Binære operatorer

Operator Beskrivelse
–band Binær AND
–bor Binær OR
–bnot Binær NOT

Type

Operator Beskrivelse
–is Tjek af om et objekt ef en given type (klasse)
–isnot Tjek af om et objekt ikke er af en given type (klasse)
–as Konverterer et objekt til en given type

Specielle operatorer

Operator Beskrivelse
–replace Erstatning af karakterer i streng, case insesitiv
–creplace Case sensitiv erstatning af karakterer i streng
–ireplace Case insensitiv erstatning af karakterer i streng
.. Interval af værdier mellem de givne start– og slutværdier
& Kald af given kommando
–f Formatering ved hjælp af .NET objekt formatering metode
For eksempel "{0:s}" –f $now

Formatering

Dette afsnit lister kort forskellige formateringer. Formateringens syntaks er:
"{ <indeks> : <format> }" –f <værdi>
hvor
<indeks> er den givne værdis indeks i strengen, flere værdier er adskilt af komma uden mellemrum
<format> er angivelse af formatet for den givne værdi
<værdi> er den givne værdi

Numerisk formatering:

Format Beskrivelse
Cn
cn
Valuta, nangiver antal decimaler
Dn
dn
Decimal, n angiver antal decimaler
En
en
Videnskabelig notation, n angiver antal decimaler
Fn
fn
Fast notation, n angiver antal decimaler
G
g
Benyt mest kompakte metode; fast eller videnskabelig
Nn
nn
Basal formatering, n angiver antal decimaler
Pn
pn
Procent, n angiver antal decimaler
R
r
„Round–trip“, kan kun bruges til [single] og [double] værdier (objekter)
Hvad der egentlig er tale om, finder jeg ud af senere…
Xn
xn
Hexadecimal, n angiver antal cifre i resultatet

Dato og tid formatering:

Format Beskrivelse
d Kort dato
D Lang dato
f Fuld kort dato og tid
F Fuld lang dato og tid
g Kort generel dato og tid
G Lang generel dato og tid
M
m
Måned og dag mønster (MMMM dd)
o „Round-trip“ dato og tid
???
R
r
RFC1123 dato (ddd,dd MMM yyyy HH:mm:ss GMT)
s Sortérbar dato og tid, ISO 8601
Se også Typer > Dato og tid, ISO 8601
t Kort tid
u Universiel sortérbar dato og tid uden tidszone konvertering
U Universiel sortérbar dato og tid konverteret til Coordinated Universal Time (UTC)
Y
y
År og måned mønster (yyyy MMMMM)

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:47.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 20:17:50.