SQLAdmin.dk

Dette er en samling af løsninger og beskrivelser ud fra forskellige opgaver eller aktiviteter.
Dette er ikke en endelig behandlig af emnet „SQL Server administration“, men en løbende opsamling af erfaring og viden.

Værktøj

Værktøjer fra Microsoft eller tredje part.

Programmering

Lidt om T–SQL, connectivity, API'er, scripting etc.

Typer

SQL Server har flere indbyggede typer til for eksempel tidspunkt, karakter, unik nøgle eller XML. Hér vil også unicode blive behandlet.

Aktiviteter

Om Restore, backup, database flytning og andre DBA aktiviteter.

Sikkerhed

Om adgange og rettigheder.

Udvikling

Forskellige udviklingsmetoder og –metodikker og hvordan du kan arbejde i dem som database administrator.

Historie

SQL Server produktets historie, anekdoter og personer. Krydret med lidt historisk relationel database teori og andre produkter.

Referencer

Liste af forskellige SQL Server referencer – web, bog og så videre.

Begreber og forkortelser

SQL Server „ordbog“ med begreber, forkortelser og lignende.

Niels Grove-Rasmussen Opdateret 18-03-2019 01:25:44.
Ting Ta'r Tid! Hentet 24-07-2024 21:20:01.